Company Profile

Legal person:Gong Weiping
Company: Zhijing Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: Room 528, Building 82, Shenzhen Jia An Village, Baoan Shenzhen